Bitcoin е виртуална валута, създадена в началото на Януари 2009г. Валутата следва идеите и концепциите, описани в тази статия от мистериозния псевдоним Satoshi Nakamoto. Самоличността на личността (или личностите), които са създали технологията е все още мистерия. Bitcoin системата предоставя възможност за транзакции с по-ниски такси, сравнени с традиционните онлайн платежни системи и механизми, и за разлика от правителствено издадените регулаторни валути, се управлява от децентрализирана институция.

Bitcoin е вид криптовалута. Не съществуват физически биткойни, а единствено баланси, съхранявани на публична електронна счетоводна книга, която е видима и достъпна за всеки. Всички биткойн транзакции се проверяват чрез масивно количество от компютърно-изчислителна мощ. Биткойните не са подкрепени от никакъв вид банкова или правителствена институция, нито имат физическа или стокова стойност. Въпреки, че не са законно платежно средство по смисъла на правителствените норми, Биткойн е изключително популярен метод за разплащане, наложил възникването на многодруги видове алтернативни криптовалути, наречени „altcoins„. Bitcoin валутата може да бъде често срещната под съкратено си наименование, „BTC“, по същия начин както българския лев се съкращава лв., английската лира като GBP, и щатския долар като USD.

Ключови факти

 • Основана през 2009 ,биткойн е най-мащабната и най-използваната криптовалута на пазара на капитализация
 • За разлика от нормалната валута, bitcoin е създаден, дистриутиран, търгуван, и съхраняван чрез използването на списък в децентрализирана счетоводна система, известен като „блокчейн“ или blockchain.
 • Историята на Bitcoin като единица със някакъв вид стойност е някак „непостоянна“ и „лесно изменима“; криптовалутите скочиха рязко с около $20,000 на 1 биткойн през 2017г., докато след това в рамките на по-малко от година себестойността му беше двойно по-малка от това
 • Като първична виртуална валута, придобивайки огромна популярност и ползвайки се с огромен успех, биткойн вдъхнови и предизвика създаването на други алтернативни криптовалути

Какво да разбираме под „Bitcoin“ и как да разберем значението на криптовалутата

Биткойн системата или мрежата е съвкупност от компютри (още наричани „възли“ или „копачи“, като всички от тях управляват биткойн кодът и съхраняват неговия блокчейн или блокова верига. Метафорично казано, блокчейна или блоковата верига може да се приема като съвкупност от блокове. Във всеки блок е съвкупност или колекция от транзакции. Поради това, че компютрите, които изпълняват блокчейн програмата имат същия списък от блокове и транзакции, и могат да видят директно новосъздадените блокове докато те биват попълвани в нови биткойн транзакций, никой не може да изами системата.

Всеки в програмата, било то съставляващ се във „възел“ или не, може да види всяка транзакция в реално време. За да се осъществи злонамерен или измамен акт за блокчейн транзакция, трябва един от всички участници в биткойн мрежата да притежава 51% от изчислителната мощ, съставляваща целия биткойн или цялата биткойн мрежа. Bitcoin системата се състои от около 12,000 възела, като от Януари 2021, този брой се увеличава, което прави осъществяването на подобна атака изключително и много трудно постижимо.

Въреки това, в случай че подобна атака се осъществи успешно, биткойн майнърите или т.нар. биткойн копачи – потребителите, които доброволно участват в изграждането на биткойн мрежа чрез свой собствен компютър или устройство с достатъчно голяма изчислителна мощ, т.нар. майнинг риг, копач на биткойни, или още биткойн копач, най-вероятно ще засече опита за подобна злоупотреба или злонамерена хакерска атака, като се „закачи“ към нов блокчейн, осуетявайки действието й.

Балансът на биткойн токъните1 се съхранява в публични и лични „ключове“, които са сложни дълги низове2, съставени от числа и букви, като публичният и личният ключ са обвързани с математически криптиращ алгоритъм, използван при съставянето им. Публичният ключ, който може да бъде сравнен с номер на банкова сметка, служи за адрес, към който се превеждат биткойн токъни или биткойн единици, и който е публично достъпен.

Личният ключ (който може да се сравнява с ATM3 ПИН код, като в случая вместо кратък брой цифри това е низ от много повече числа и букви, служи за персонална тайна за удостоверяването и валидиране при изпращането на биткойни. Личният ключ трябва да се пази и да не се споделя с други хора, тъй като придобиването му от трети лица би означавало че ще могат да извършват транзакций чрез вашия портфейл (приемете го все едно някой друг би имал достъп до вашата банкова сметка). Биткойн ключовете не трябва да се ъркат с т.нар. bitcoin wallet или биткойн портфейл, което е физическо или цифрово устройство, или онлайн услуга предоставяща биткойн портфейл, което спомага и улеснява търгуването на биткойни, и позволява на потребителите да следят и управляват движението на техните биткойн единици. Терминут „портфейл“ е донякъде подвеждащ, поради природата и принципа на работа на биткойн като децентрализирана система, което означава че информацията всъщност не бива съхранявана „в“ портфейл, а по-скоро в децентрализирана мрежа в блокчейна. Казано на по-достъпен език – представете си, че парите в портфейла ви, с които вие разполагате са разпръснати в много различни портфейли (блокове), които не са физически у вас, но вие можете да преотстъпите собствеността върху тях на някой друг, изпълнявайки блокчейн транзакция.

Peer-to-Peer Технология

Биткойн е една от първите виртуални валути, които използват peer-to-peer4 технология за осъществяването на незабавни разплащания. Независими един от друг участници и компании, които притежават достатъчно значителна изчислителна мощ и участват в биткон мрежата – т.нар. биткойн „копачи“ – са отговорни за осъществяването на биткойн транзакций в блокчейн мрежата, и са мотивирани да участват чрез получаването на награди (освобождаването/създаването на нов биткойн), които се изплащат директно към участниците под формата на биткойни.

Тези майнинг ригове или биткойн копачи могат да бъдат възприемани като децентрализирана упълномощена власт, която осигурява надеждността на биткойн мрежата. Нови биткойни се освобождават към биткойн майнърите / биткойн копачите чрез фиксирана, но периодично намаляваща се тарифа. Съществуват единствено 21 милиона биткойна, които е възможно да бъдат „изкопани“. Към 30 Януари 2021г. съществуват 18,614,806 биткойна, което означава, че остават 2,385,193 биткойна, които могат да бъдат „изкопани“ и освободени.

По този начин, останали биткойн криптовалути работят на различен принцип от този на правителствените валути. В централизираните банкови системи, валутата се освобождава със скорост, отговаряща на растежа на продукти в икономиката – тази система е с предназначението да се осигури стабилност на цените. В децентрализирана система, като биткойн, скоростта на издаването (в случая освобождаването) на нова валута се осъществява напред във времето, зависейки от математически алгоритъм и степента на трудност за разрешаването му.

Биткойн майнинг или „биткойн копаене“

Биткойн майнинг, копаене за биткойн, или биткойн копаене чрез биткойн копачи е процесът, чрез който се освобождават нови биткойни в обръщение. Основно, копаенето включва решаването на сложни математически пъзели или изрази за откриване на нов блок в блокчейн пространството, който бива добвен в блокчейн мрежата.

Биткойн майнинга добавя или проверява записите на транзакцийте в мрежата. За добавяне на нови блокове в блокчейна, участниците или копачи на биткойни биват наградени с валута под формата на биткойни, като наградата става наполовина всеки 210,000 блока. Наградата за нов блок беше 50 нови биткойна през 2009г. На 11 Май 2020г. се случи третото „разрязване наполовина“ (т.е. 1/3), занижавайки наградата за всеки новооткрит блок в блокчейна до 6.25 биткойна.

Разнообразуе от хардуер може да бъде използван за копаенето на биткойни. Въпреки това, някои добиват по-голяма награда от други вследствие на по-голямата изчислителна мощ. Определени компютърни чипове, наречени Application-Specific Integrated Circuits (ASIC) или Приложно-Специфични Вградени Мрежи, както и някои по-сложни устройства за изчисления, напр. Graphic Processing Units (GPUs), което всъщност представляват процесорите на графични карти, могат да постигнат изчисления с по-високи награди. Тези сложни устройства, притежаващи голяма компютърно изчислителна мощ и пригодени специално за копаене на биткойни са известни като т.нар. „майнинг ригове“ или „биткойн копачи„. Една от първите стъпки при построяването или сглобяването на компоненти за биткойн копач е избора на подходящи компоненти и покупката на т.нар. рамка за риг или стойка за риг, която играе ролята и замества нормалната кутия за компютър и върху която да стоят компонентите. По този начин е възможно да се сложат няколко на брой видеокарти (обикновено между 6 и 8), свързани към една дънна платка.

Един биткойн се разделя на осем десетични знака (100 милионни от един бикойн), и представлява най-малката възможна биткойн единица, която се счита за Satoshi. В случай, че е неоходимо, и в случай че участващите в процеса на биткойн копаене копачи се съгласят взаимно на това, най-малката биткойн единицата може евентуално да стане разделена на дори повече деситични знака.

История на Bitcoin

18 Август, 2008

Домейнът bitcoin.org е регистриран. Днес, въпросният домейн е със скрити данни за регистратора, което означава че самоличността на собственика на този домейн не е публично достъпна информация.

31 Октомври, 2008

Личност или група, използваща името Satoshi Nakamoto отправя изявление в публична мейлинг лист5 за криптография в metzdowd.com:

„Работих по нова електронна кеш система, която е напълно peer-to-peer, без да изисква необходимост от доверена трета страна.“

Тази вече всеизвестна статия е публично достъпна и може да бъде намерена на сайта bitcoin.org, озаглавена „Биткойн: Peer-to-Peer Електронна Кеш Система„, в бъдеще ще се превърне в Магна Харта6 за и начина принципите, върху които Bitcoin мрежата е изградена и функционира и до днес.

3 Януари, 2009

Първият биткойн блок е „изкопан“, наречен Блок 0. Това събитие е още известно като „генезис блок“ и съдържа следния текст, публикуван от Лондонския вестник „Таймс“:

„03 Януари 2009г. Канцлер на ръба на второто спасяване на банките“, вероятно като доказателство, че блокът е изкопан на или след тази дата, може би и като уместен политически коментар.

Транзакцията може да бъде видяна от сайта на blockchain

8 Януари, 2009

Първата версия на биткойн софтуер е публикувана на мейлинг листа за криптография, споменат по-горе.

9 Януари, 2009

Блок 1 е открит („изкопан“, и копаенето на биткойн and bitcoin mining започва със сериозни темпове.

Кой всъщност е Satoshi Nakamoto?

Никой не знае кой всъщност е изобретил биткойн, или поне не със сигурност. Сатоши Накамото е псевдонима или името, асоциирано с личност или група от хора, които са написали оригиналната статия за биткойн през 2008г. и са работили по оригиналния биткойн софтуер, който е бил пуснат през 2009г. През годините от тогава досега, много персонажи са твърдели, или са били предполагани за истинските хора стоящи зад псевдонима „Satoshi Nakamoto“, но до настоящия момент Март 2021г., истинската самоличност или самоличности, стоящи зад името Сатоши остават неизвестни.

Въпреки, че е изкушаващо да се повярва на медийните твърдения, че Satoshi Nakamoto е самостоятелен уединен гений, който е изобретил Биткойн „от нищото“, подобни иновации обикновено не възникват изведнъж. Всички основни научни открития, независимо колко оригинални изглеждат, в повечето случаи са базирани на предишни разработки и проучвания.

Съществуват предшествиници на биткойн:

 • Hashcash на Adam Back, изобретен през 1997г.
 • b-money от Wai Dai
 • bit gold – Nick Szabo
 • RPOW (Reusable Proof-of-Work) – Hal Finney

Сама по себе си Оригиналната статия за биткойн цитира Hashcash и b-money, обващайки и някои други изследователски области. Вероятно и неизненадващо, за много от гореспоменатите личностите стоящи зад други проекти е спекулирано, че също са имали участие в създаването на биткойн.

Има няколко различни вероятности и мотиви за желанието на автора на биткойн да остане анонимен. Едната от тях е поверителност: тъй като биткойн придоби огромна популярност, ставайки нещо като световен феномен – Satoshi Nakamoto, би привлякло огромно внимание от медийте и правителствата.

Друга причина за предпочитанието на автора на биткойн да остане анонимен, е че биткойн може да създаде значителни смущения в банковите и платежни системи. В случай, че биткойн стане достатъчно разпространено и използвано средство за разплащане, системата може да надмине по използваемост и евентуално да замени суверенните правителствени валути на различните държави. Тази заплаха за съществуващата валутна система може да мотивира правителствата да предприемат законни и наказателни действия срещу създателя на биткойн.

Още една възможна причина е безопасността. Поглеждайки към събитията от 2009г. самостоятелно, 32,489 блокчейн блока са били открити (изкопани). С награда от 50 биткойн единици за блок, общата сума през 2009г. е била 1,624,500 биткойни. Някой би могъл да заключи, че може би по това време единствено Сатоши и може би няколко други потребителя са се занимавали с копаене на биткойн през 2009г., което би означавало че те притежават по-голямата част от богатството на всичките налични биткойни.

Някой с притежание на толкова много биткойн единици може да стане обект на атака от злонамерени лица, особено след като биткойните са по-малко наподобяващи на нормална стока и клонят повече към нормална кеш валута, при която единствено личния ключ е необходим за да се удостовери притежанието и харченето й, като този ключ би могъл да бъде принтиран и пазен „под дюшека“. Въпеки, че е вероятно изобретателя на биткойн да е взел мерки срещу предизвикани от изнудване трансфери и да е създал начин те да бъдат проследявани, оставането в анонимност на Satashi е добър начин да се ограничи риска и излагането на богатството му на показ.

Специфични Съображения

Биткойн като платежно средство

Биткойните могат да бъдат приемани като форма на разплащане за продукти или услуги. Магазините, предлагащи физически стоки могат да показват със знак, че приемат разплащане с биткойн. Транзакциите може да бъдат осъществявани с хардуерен терминал или адес на портфейла на биткойн чрез QR кодове7 или тъч скрийн приложения. Онлайн бизнесите могат лесно да приемат биткойни чрез добавянето на тази опция сред други онлайн платежни системи като кредитни или дебитни карти, PayPal, и др.

Възможности за работна заетост чрез Bitcoin

Тези, които се самоосигуряват могат да получат заплащането за работата, която са свършили в биткойни. Има няколко различни начина за да това, например създаването на интернет услуга и добавянето на адреса на вашия биткойн портфейл в сайта като форма за разплащане. Има няколко различни уеб сайта и платформи с обяви за работи, които са специализирани в дигитални криптовалути:

 • Cryptogrind – събира на едно място потребители, търсещи работа и работодатели, осигуряващи такава
 • Coinality – предлага работаот типа фрийленс / freelance, почасова и на пълно работно време, като предлага заплащане под формата на биткойн, както и други криптовалути като Dogecoin and Litecoin
 • Jobs4Bitcoins, част от reddit.com
 • BitGigs
 • Bitwage – осигурява начин да определите частично в проценти сумата от вашия платежен чек, която искате да бъде превърната в биткойни и изпратена до вашия биткойн адрес.
  offers a way to choose a percentage of your work paycheck to be converted into bitcoin and sent to your bitcoin address

Как да си купим биткойн?

Инвестиране в Биткойни / Bitcoins

Съществуват много биткойн поддръжници, които вярват, че криптовалутата е бъдещето. Много потребители, които одобряват и насърчават използването на биткойн, вярват че това е система, която не само действа много по-бързо, осигурява по-ниски такси за трансфери, но и същевременно улеснява методите за разплащания в световен мащаб значително. Въпреки, че не е подкрепена от правителствена организация или централна банка, биткойн валутата може да бъде обменяна за традиционна валута – всъщност курса на обмяна на биткойн за 1 щатски долар (USD) привлича мното инвеститори и търговци, които се итересуват от търговия с валута или търговия с виртуална валута.

Действително, една от основните причини за прираста на дигиталните валути и криптовалути като биткойн е, че те могат да бъдат алтернатива на националната правителствена валута и традиционните физически резерви като злато.

There are many bitcoin supporters who believe that digital currency is the future. Many individuals who endorse bitcoin believe that it facilitates a much faster, low-fee payment system for transactions across the globe.

Although it is not backed by any government or central bank, bitcoin can be exchanged for traditional currencies; in fact, its exchange rate against the dollar attracts potential investors and traders interested in currency plays.

Indeed, one of the primary reasons for the growth of digital currencies like bitcoin is that they can act as an alternative to national fiat money and traditional commodities like gold.

Речник:

 1. Bitcoin tokens / биткойн токъни – единиците биткойн, с които разполагате
 2. Низ – съчетание от символи, например „ABC123“ се счита за низ. „Думата“ също е низ, както и „I$TOVAENIZ0123″
 3. ATM – банкомат / устройство за изтегляне на пари
 4. Peer-to-peer или P2P – децентрализирана архитектура за разпределени изчислителни ресурси (като процесорна мощ, дисково пространство и др.).
 5. maling list / имейл група – колекция от имена и адреси, използвани от лице или организация за изпращане на материали до множество получатели. Имейл групата представлява специален начин за използване на електронната поща, който позволява разпространяването на информация едновременно до множество Интернет потребители
 6. Магна Харта – По своята същност хартата представлява договор на краля с английските барони и гарантира съблюдаване на определени права и привилегии на свободните съсловия: църквата, бароните и търговците. Тя е част от традицията на феодални договори, с които кралят дарява феодалите с права и привилегии.
 7. QR Код – специфичен матричен баркод (още наречен двумерен баркод), разпознаваем от специални QR четци за баркодове или камери на мобилни телефони. Баркодът се състои от черни модули, подредени в квадратен шаблон върху бял фон

Post comment